C.M.A.S.

Medzinárodná federácia činností pod vodou C.M.A.S. (World Underwater Federation) bola založená v 1959 roku v Monaku pod vedením pána J.Y.Cousteau-a, reprezentujúca všetky federácie a národné asociácie pôsobiace v oblasti činností pod vodou a športoch súvisiacich s potápaním.

V súčasnosti zahŕňa C.M.A.S. 184 členov na celom svete - 101 národných federácií a 83 potápačských asociácií/organizácií užívajúcich štatút federácie.

  C.M.A.S. je nevládna organizácia uznaná organizáciou U.N.E.S.C.O.(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization), je členom U.I.C.N. (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) a W.W.F. (World Wildlife Fund). 

Svojou disciplínou - plutvovým plávaním je C.M.A.S. ako medzinárodná federácia akceptovaný člen I.O.C. (International Olympic Committee). C.M.A.S. je tiež členom A.G.F.I.S. (Association Générale des Fédération Internationales des Sports) a členom I.W.G.A. (International World Games Association).

Údaje máp
Údaje máp ©2017 Google
Údaje mápÚdaje máp ©2017 Google
Údaje máp ©2017 Google
Mapa
Satelitné

Kontaktujte nás

OK DIVERS

Spišská Nová Ves
Ing. Kožucha 8 
Telefón: +421 53 4427 765